English language Český jazyk
overmenu

Grafika roku 2000

cena hlavního sponzora Pražské plynárenské, a.s. v kategorii A

Grafika roku 2000

čestné uznání v kategorii D