English language Český jazyk
overmenu

Speciální malba interiérů

Speciální úpravy ploch

  • Hlazení omítek vápennými a klihovými nátěrovými hmotami
  • Hlazení – kletování omítek sádrou, leštění
  • Tmelení bezolejovým tmelem, lakovým tmelem, emulzním tmelem

Izolační a desinfekční nátěry

  • Desinfekční nátěry na omítkách

Bandážování

  • Příprava podkladů a materiálů na bandážování
  • Bandážování plochy, rohů, fabiónů – zákruhů
  • Lepení, tmelení, vyhlazování bandáže

Čištění a opravy maleb

  • Čištění směsí a chlebem
  • Úprava malby po čištění
  • Opravy maleb

Malířské dekorační techniky

  • Vzornicová technika
  • Technika linkování
  • Technika batikování
  • Technika tupování, Příprava barvy na tupování, Tupování na ploše, do rastru, přes vzornici
  • Technika žilkování, žilkování do rastru, rozměřování rastru a šleh
  • Technika stříkání, Stříkání štětcem
  • Technika šumrování, Technika malování štětcem
  • Ornament
  • Malba geometrického ornamentu
  • Malba stylizovaného ornamentu
  • Návrh ornamentu
  • Maba kompozičních celků

Přípravné malířské práce

  • Druhy podkladů, Omítky, Dřevo, Papír, Plátno, Novodobé materiály
  • Odstraňování povrchových vrstev – vymývání, pačokování
  • Přípravné práce, Práce na nové vápenné omítce, Práce na staré vápenné omítce, Práce na nové sádrové omítce, Práce na staré sádrové omítce, Práce na cementové omítce, Práce na dřevě a papíru, Práce na plátně, Práce na novodobých materiálech

Olejomalba

Olejomalba je poměrně mladá technika, která se stala po 17. století nejrozšířenějším výtvarným projevem po celém světě. Do 15. století převládala v Evropě malba temperou na deskových podložkách. Traduje se, že olejomalbu objevili v letech 1410-1420 bratři Hubert a Jan van Eyckové. Olejomalba je velmi oblíbená, protože barvy se po nanesení na podklad nemění, lehce se mísí, dobře se roztírají, dají se přemalovat a korigovat.

Jako podložka se užívá plátno, dřevo, lepenka, papír, plech, sklo. Základem kvality a trvanlivosti díla je kvalitní podložka.

Nejvíce se uplatňuje v interiéru především možností malby velkých a přenosných panelů (např. velkoformátových krajin, atd.)

Nástěnné malby

Do nástěnných maleb řadíme jak fresku, tak secco, vápenokaseinové, vápeno-lovosové malby, různé druhy temper, kombinace malby, sgrafita, popřípadě štukolustra (iluzivní mramory). Především jde o různé stupně obtížnosti od jednoduchých barevných úprav (tonování, tupování, atd.) až po složité prostorové iluzivní malby (figurativní kompozice, kopie historických fresek, nástropních fresek, nových moderních kompozic), které vyžadují složitější přípravy vypracování skic, studií, kartonů a šablon.

Malba na vápenném nátěru, tak zvané vápenné secco, se odlišuje od fresky tím, že není malována na čerstvou omítku, nýbrž naopak na omítku úplně proschlou a ztvrdlou, na kterou se těsně před započetím malby nanese vápenný nátěr, do něhož se maluje, dokud je ještě vlhký.

Fresková malba

Fresky

S názvem fresky se poprvé setkáváme až koncem 14. století, ačkoliv technika fresky byla známa už ve středovìku i v antice. Dnes bývá často pojem fresky neprávem rozšiřován; někteří jí nesprávně rozumějí všechny způsoby malby, při nichž se používá hašeného vápna, pro jiné zas je freskou každá nástěnná malba.

Ve skutečnosti však můžeme tímto termínem označit pouze takovou malířskou techniku, při které se maluje na čerstvou, ještě vlhkou omítku, barvami utřenými i ředěnými vodou. Vazba barev vzniká tím způsobem, že ve vodě rozpuštěný hydroxid vápenatý, tvořící podstatnou součást omítky, vystoupí kapilárami mezi zrnky pigmentů na jejich povrch a tam se působením ovzduší změní v mikrokrystalický průhledný vápenec, který stmelí pigmenty navzájem i s povrchem omítky a nadto je ještě pokryje sklovitě průhledným povlakem.

Současně se ztvrdnutím povrchu omítky ztvrdne i celá malba a stane se nerozpustnou. Probíhající chemickou reakci, slučování hydroxidu vápenatého s kysličníkem uhličitým, obsaženým ve vzduchu, na vápenec (uhličitan vápenatý).

Přenosné fresky

Kromě stabilních podkladů lze na silných rámech ze dřeva nebo železa zkonstruovat podklady pro fresky menších rozměrů, jež jsou přenosné. Na rám se napne drátěná síť nebo se naň upevní heraklitové desky, jež opatříme omítkou.

Tyto podklady však nikdy nemohou dosáhnout takové jakosti, jakou mají podklady na zdi, ježto spodní strana vrstvy omítky obsahuje hydraulické vápno nebo cement, nesnadno proto přijímá vodu a mnohem rychleji vysychá; tím přirozenì nemùže vzniknout tak pevná vápenná vazba barev jako na cihlové zdi.

Sgrafito

Sgrafito je nástěnná technika založená na velmi jednoduchém základu: jestliže ze dvou na sebe položených omítek, z nichž spodní je zabarvena tmavě a horní je světlá, odstraňujeme seškrabáváním povrchovou omítku, vznikají tmavé linie a plochy, jež se svou strohou jednoduchostí výborně osvědčují při výzdobě průčelí budov.

Štukolustro

Technika známá již od antiky sloužící k imitování mramorů, k pojednání barevných omítek a ke kultivované úpravě stěn římských obydlí. Po dlouhé odmlce se k ní vrátili architekti v renesanční a barokní době a později ještě v 19. století, aby touto technikou nahrazovali mramory v zámcích, kostelech a později bankách, divadlech, apod.

V umělecké tvorbě nastalo její znovuzrození, v současné době velmi vyhovuje při řešení interiérových úkolů. Všechny podklady jsou vhodné, ale jenom do interiéru. Provedené dílo musí být chráněno před deštěm, sněhem i větrem.

Výtvarná výzdoba fasád

Je určujícím prvkem vzhledu ulic, náměstí, návsí i samostatně stojících objektů. Architektura, její fasáda, barevnost a výzdoba tvoří jednotu, která nese po dlouhá léta kulturnost doby. V minulosti byly fasády zdobeny sgrafity, mozaikou, freskovou malbou, malbou provedenou secco technikou, obrazy na plechu a jinými výtvarnými způsoby.

Všechny klasické techniky, které prošly prověrkou existence po dobu celých desetiletí i staletí, jsou samozřejmě opět použitelné a obrovský pokrok v chemii cestu usnadňuje.

Reference

  • Ministerstvo kultury ČR (Nostický palác) – patinování kamene
  • Senát ČR (Valdštejnský palác) – štukolustro, patinování fasády
  • Matematicko fyzikální fakulta (MFF) – štukolustro
  • Státní zámek Ploskovice – patinování malby, ornament
  • Projekt „Andělská hora“, Karlovy Vary – výmalba barokního kostela
  • Nemocnice Na Františku – patinování soch
  • Česká pojišťovna – malba fasády
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu – patinování kamene
  • Panelový dům, Zahradní město – malba fasády
  • Pražský hrad (katedrála sv. Víta) – patinování kamene

Cenové kalkulace

Z důvodu komplikovanosti a jedinečnosti každé zakázky jde jen velmi těžko vypracovat pevný sazebník prací. Proto je nutné vytvořit pro každého zákazníka speciální kalkulaci.

Na požadavek zákazníka zajišťujeme kalkulaci standardně do 48 hod. po shlédnutí a proměření místa maleb. U složitých maleb je pak možno vypracovat počítačovou 3D simulaci.

Podkladem pro zpracování kalkulace jsou základní informace:

  • plocha a použitá technologie
  • barevnost a požadavky na užití speciálních materiálů
  • poloha ploch a potřeba stavby lešení
  • dodací lhůta

Kontakty

Ateliér Praha
ak. mal. J. Duchan
775 994 883